Rabu, Mei 15, 2013

Tugas di Tiap Tahap Perkembangan

Perkembangan manusia mula-mula berada dalam keadaan bayi dengan ciri-ciri yang khas; kemudian bertambah besar dengan ciri-ciri yang khas pula yang disebut kanak-kanak. Setelah itu menjadi anak besar (puer), lalu menjadi remaja dan akhirnya dewasalah ia. Tiap masa ditandai dengan ciri-ciri tertetu serta kecakapan dan sikap tertentu, yang disebut tahap perkembangan.

Tugas Perkembangan Manusia
Tugas perkembangan menurut Havighurst ialah tugas yang harus dilakukan dan dikuasai individu pada tiap tahap perkembangannya.

Tugas di tahap perkembangan bayi 0 – 2 tahun : berjalan, berbicara, makan makanan padat, kestabilan jasmani.

Tugas di tahap perkembangan anak usia 3 – 5 tahun : mendapat kesempatan bermain, bereksperimen, dan bereksplorasi, meniru, mengenal jenis kelamin, membentuk pengertian sederhana mengenai kenyataan social dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional, belajar membedakan salah dan benar serta mengembangkan kata hati juga proses sosialisasi.

Tugas di tahap perkembangan usia 6 - 12 tahun : belajar menguasai keterampilan fisik dan motorik, membentuk sikap yang sehat mengenai diri sendiri, belajar bergaul dengan teman sebaya, memainkan peranan sesuai dengan jenis kelamin, mengembangkan konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan keterampilan yang fundamental, mengembangkan pembentukan kata hati,moral dan sekala nilai, mengembangkan sikap yang sehat terhadap kelompok social dan lembaga.

Tugas di tahap perkembangan anak usia 13 - 18 tahun : menerima keadaan fisiknya dan menerima peranannya sebagai perempuan dan laki-laki, menyadari hubungan-hubungan baru dengan teman sebaya dan kedua jenis kelamin, menemukan diri sendiri berkat refleksi dan kritik terhadap diri sendiri, mengembangkan nilai-nilai hidup.

Tugas di tahap perkembangan masa dewasa awal (18/21 – 30 tahun) : memilih pasangan, belajar hidup sebagai pasangan dalam perkawinan memulai kehidupan berkeluarga, memperkembangkan dan mendidik anak, mengelola kehidupan keluarga, menilai dan memantapkan pekerjaan, mengambil tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan Negara, menemukan kelompok sosial bagi dirinya.

Tugas di tahap perkembangan masa pertengahan (30 – 55 tahun) : mencapai tanggung jawab social sebagai warga masyarakat, membangun dan memantapkan standar kehidupan ekonomi dalam keluarganya, membantu remaja atau anak belasan tahun menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, memantapkan kegiatan-kegiatan dalam mengisi waktu senggang, mengadakan hubungan yang lebih akrab kepada suami atau isteri sebagai manusia, menerima dan menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan fisiologis pada masa pertengahan, menyesuaikan diri pada orang tua yang sudah lanjut usia.

Tugas di tahap perkembangan pada masa tua : menyesuaikan diri pada keadaan menurunnya kemampuan atau kekuatan fisik dan kesehatan. Menyesuaikan diri pada masa pensiun dan berkurangnya penghasilan, menyesuaikan diri dengan meninggalnya pasangan hidup, membangun hubungan aktif dengan salah satu kelompok sosial yang sesuai dengan umurnya, berusaha menemukan dan memberikan bantuan sosial sebagai warga Negara, menyusun bentuk dan cara hidup yang disesuaikan dengan keadaan fisik mereka.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Beri komentar atau masukan ya :)